Xianrui Li

Xianrui Li

Name:Xianrui Li
Title:Ph.D Student
Email:Lixianrui0817@163.com
Research Interests: Interoception, Emotion